Klachten

De meeste patiënten verlaten tevreden de tandartspraktijk. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over uw tandarts of een andere medewerker van de praktijk. Een goed gesprek biedt vaak uitkomst: samen bekijken we met u hoe we het probleem kunnen aanpakken. De tandarts legt nog eens uit waarom hij of zijn iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk te weten dat u een probleem heeft.

Formulier

Wanneer een gesprek echter niet aan uw verwachting voldoet, kunt u terecht bij de KNMT-klachtenregeling. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgaanbieder stelt. Onze praktijk is aangesloten bij de KNMT en u kunt dit probleem per brief of per mail aan de KNMT voorleggen. Gebruik hiervoor het klachtformulier van het KNMT . Belangrijk is dat er ook altijd een klachtbrief als bijlage wordt meegestuurd. Wanneer alleen het formulier wordt verstuurd en de brief ontbreekt, wordt uw klacht niet behandeld. Aan de klachtenregeling van het KNMT zijn geen kosten verbonden.

Klachtformulier KNMT

 

De KNMT-klachtenregeling biedt het volgende:

  • Bemiddeling

Onder leiding van twee deskundigen van de Regionale Bemiddelingsraad wordt gezocht naar een, voor beide partijen, aanvaardbare oplossing. Als de bemiddeling slaagt, wordt de uitkomst schriftelijk vastgelegd en is de klacht afgehandeld.

  • Formele klachtbehandeling

Wanneer u bemiddeling niet op prijs stelt of wanneer de bemiddelingspoging mislukt, kunt u de KNMT vragen om behandeling van uw klacht door de Centrale Klachtencommissie. Beide partijen worden dan uitgenodigd voor een hoorzitting. Daarna volgt de uitspraak van de Centrale Klachtencommissie. Soms besluit deze commissie een aanbeveling te doen in de vorm van een maatregel. De tandarts is dan genoodzaakt maatregelen te treffen ter verbetering van de kwaliteit van zijn of haar handelen, organisatie en/of voorlichting richting patiënten. De Centrale Klachtencommissie kan geen schadevergoeding opleggen.