Implantaten

Een implantaat is een schroef van titanium, die een solide basis vormt voor een kroon, een brug of een klik-prothese. Nadat het implantaat geplaatst is maakt het omliggende bot contact met het implantaat en groeit er aan vast. Het succes van het vastgroeien hangt af van een stabiele gezondheid, die niet verstoord wordt door bepaalde medicijnen of roken. Uit de laatste studies blijkt dat het succespercentage van implantaten rond de 98% ligt.

Wat zijn de behandelmogelijkheden voor het vervangen van EEN of MEERDERE tanden?

Het implantaat kan geplaatst worden in de holte, die de verloren gegane tand achterlaat. Op dit implantaat kan een kroon geplaatst worden.

Afhankelijk van de ruimte tussen de aangrenzende tanden of kiezen, kan er ook gekozen worden voor een brug, die op meerdere implantaten wordt vastgemaakt.

 

Wat zijn de behandelmogelijkheden voor het vervangen van ALLE  tanden?

Na het trekken van alle tanden van de onder en/of bovenkaak begint het slinken van de kaak, waardoor op den duur geen houvast meer kan zijn voor de prothese. Door het plaatsen van implantaten (2,3 of 4 in de onderkaak en vaak 4 in de bovenkaak, afhankelijk van de dikte van het kaakbot) zit de klik-prothese vast. Er zijn 2 manieren om uw KLIK-PROTHESE op implantaten te bevestigen.

STEG-constructie

Op de implantaten komt een stegconstructie, die middels de CAD-Cam methode wordt gefreesd. In de prothese worden klemmen geplaatst waarin de steg stevig vastklikt. Daar komt de naam KLIK-PROTHESE vandaan. Deze prothese is uitneembaar. Belangrijk voor het behoud van uw implantaten is dat u het omringende tandvlees goed schoonhoudt en om de drie maanden de mondhygiënist bezoekt.

 

KNOP-constructie

Bij een knopconstructie worden op de implantaten drukknoppen geschroefd. In de KLIK-PROTHESE zitten kappen waar de drukknoppen in vastklikken. Ook deze voorziening is uitneembaar. Het zorgvuldig en consequent schoonhouden van het tandvlees rond de drukknoppen in samenwerking met de mondhygiënist ( om de 3 maanden) is ook hier van groot belang.

VERSCHROEFDE BRUG-constructie

Bij deze voorziening zijn meerdere implantaten als ondersteuning nodig. De brug wordt hierbij op de implantaten vastgeschroefd. Deze voorziening zit vast in de mond en vergt dezelfde driemaandelijkse mondhygiënistische nazorg.

Knop constructie

Knop constructie

Steg constructie

Steg constructie

Verschroefde brug constuctie

Verschroefde brug constuctie

Hoe lang blijven implantaten in de kaak zitten?

In principe gaan implantaten een leven lang mee. Of een implantaat lang blijft zitten hangt in hoge mate af van hoe het tandvlees er om heen schoon gehouden wordt. Net als bij natuurlijke tanden kunnen er rondom de implantaten tandvleesontstekingen ontstaan. Door een driemaandelijkse controle bij de mondhygiënist  wordt de succeskans zeer groot.

Speelt de leeftijd een rol?

Vanaf het 21ste levensjaar kunnen implantaten geplaatst worden. Een uiterste leeftijdsgrens is er niet.

Hoe verloopt een implantaatplaatsing?

Globaal genomen ziet zo’n ingreep er als volgt uit:  

  • Bij het vooronderzoek onderzoekt de tandarts/implantoloog de (mond)gezondheidssituatie.  Er worden röntgenfoto’s gemaakt om te bekijken hoe dik uw kaakbot is en waar de zenuwen in uw kaak lopen.
  • Vóór de ingreep worden er antibiotica en pijnstillers ingenomen.
  • De patiënt wordt met steriele doeken afgedekt en krijgt een plaatselijke verdoving op de plaats waar het implantaat komt.
  • Daarna wordt het tandvlees op de plaats waar het implantaat komt losgemaakt, zodat het kaakbot zichtbaar wordt.
  • Vervolgens wordt er met een boortje een gaatje in het kaakbot gemaakt.
  • Daarin wordt het implantaat geschroefd.
  • Het tandvlees wordt hierna over het implantaat heen gehecht.
  • Tenslotte wordt een noodvoorziening of de bestaande prothese over het implantaat heen aangebracht.

Twee tot vier maanden na het plaatsen is het implantaat stevig in het bot verankerd en kan de tandarts hierop de kroon, brug of klik-prothese plaatsen.