Facturen

De tandarts zet zich in voor goede zorg bij de behandeling van uw gebit. Daarbij geven wij garantie op door ons geplaatste tandtechniek (waaronder kronen).

De kosten

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen tijdens een behandeling. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code aangevuld en de datum waarop de behandeling is uitgevoerd. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat is vastgesteld door de overheid. Deze tarieven vindt u hieronder met daarbij een uitleg over de betekenis van de codes.

Bekijk tarieven 2021

Betalingswijzen

Onze declaraties gaan via het bedrijf Infomedics. Zij zorgen ervoor dat uw rekening eerst bij de zorgverzekeraar wordt ingediend. Als blijkt dat uw zorgverzekering de behandeling niet (volledig) vergoed, krijgt u van Infomedics een factuur. Betalingen dienen dus aan Infomedics te worden gedaan en niet aan de praktijk.

Neem contact op met Infomedics voor de betalingsvoorwaarden en over de mogelijkheden met betrekking tot betalen in termijnen. Bij vragen over de factuur belt u met met de klantenservice van Infomedics. Zij zijn te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur - 17.00 uur op  036 - 20 31 900 (lokaal tarief).

Uw rekening digitaal of op papier

U kunt uw rekening zowel digitaal als op papier ontvangen. Infomedics verzorgt de papieren rekening (per post) en de digitale rekening (per e-mail). Geef uw voorkeur door aan uw zorgaanbieder.

Digitale rekening van Infomedics

Wilt u uw rekening digitaal ontvangen, geef dan uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer door aan de receptioniste. U ontvang de digitale rekening op het e-mailadres dat bij ons bekend is. U kunt dan een account aanmaken op de website van Infomedics. Als u inlogt op uw rekeningenportaal, heeft u alle rekeningen netjes op een rij en kunt u direct online betalen. Bij het inloggen op uw account wordt er gevraagd om een code in te vullen die wij via SMS aan uw mobiele telefoon sturen. Dat heet tweestapsverificatie en zorgt ervoor dat niemand anders dan uzelf uw privacygevoelige gegevens kan zien. U vindt de betaalgegevens op uw rekening. U kunt uw rekening direct betalen via IDEAL. Scan hiervoor de QR / code op uw papieren rekening, of klik op de betaalknop op uw digitale rekening. 

Papieren rekening van Infomedics

Wilt u uw rekening per post ontvangen, geef dan uw adresgegevens door aan de receptioniste. U ontvangt de papieren rekening op het adres dat bij ons bekend is. U kunt uw rekening herkennen aan de roze envelop. 

Hebt u vragen?

Voor vragen gaat u het best eerst naar de website van Infomedics. U kunt daar eenvoudig checken of uw rekening aan Infomedics al is betaald. En verder is de kans groot dat uw vraag tussen de veelgestelde vragen staat. Ook een betalingsregeling kunt u eenvoudig via de veelgestelde vragen op deze website aanvragen.

Website Infomedics

 

Betalingsvoorwaarden Infomedics B.V.

Het versturen en innen van rekeningen is hun vak. Zij nemen ons dat werk uit handen. Zo hebben wij meer tijd voor onze zorgverlening, meer tijd voor ú. Infomedics B.V. stuurt u de nota met acceptgiro en zij incasseren het geld namens ons. De betalingsvoorwaarden vindt u hieronder. Ze staan ook aan de achterkant van iedere nota. U betaalt de nota aan Infomedics B.V.

Als u voor tandheelkunde (en orthodontie) verzekerd bent, stuurt u de nota na betaling door aan uw verzekeraar om het te vergoeden deel terug te krijgen. Het kan zijn dat Infomedics B.V. met uw verzekeraar afspraken heeft kunnen maken over het splitsen van het bedrag, zodat u alleen voor het deel dat u zelf moet betalen een rekening ontvangt. Infomedics B.V. rekent dan af met u én met uw verzekeraar. Heeft u vragen over de nota? Bel tijdens kantooruren met de Infomedics B.V. patiëntenservice, telefoon 036 - 20 31 900 (lokaal tarief)

Betalingsvoorwaarden Infomedics B.V.

 • Uw tandarts of orthodontist hanteren de algemene voorwaarden van Infomedics B.V.: de betalingstermijn is maximaal 30 dagen.
 • Het bedrag van de nota maakt u over op de rekening van Infomedics B.V.
 • Als Infomedics B.V. de betaling niet binnen 30 dagen heeft ontvangen, is de patient de wettelijke rente verschuldigd op maandbasis of een gedeelte daarvan. Infomedics B.V. verstuurt vervolgens een eerste betalingsherinnering aan de patiënt waarop de verschuldigde rente is vermeld.
 • Indien mogelijk mag Infomedics de rekening, of een deel van de rekening, rechtstreeks incasseren bij uw zorgverzekeraar.
 • De rekening dient altijd voor de vermelde vervaldatum volledig door u aan Infomedics te worden voldaan.
 • Indien de rekening niet voor de vervaldatum is betaald op de bankrekening zoals op de rekening is vermeld, dan bent u in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. U ontvangt een herinneringsbrief waarin wij u vragen de rekening alsnog binnen 15 dagen nadat deze brief bij u is bezorgd, te voldoen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengen wij rente en kosten in rekening.
 • De rente en kosten die verband houden met het innen van de rekening, dienen door u voldaan te worden.
 • Infomedics heeft het recht om betalingen eerst in mindering te brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het factuurbedrag.
 • De betalingsverplichting wordt niet opgeschort door een klacht over de rekening of het opzeggen van de overeenkomst tussen u en uw zorgaanbieder.
 • Mocht een bepaling van deze betalingsvoorwaarden niet van toepassing zijn, dan blijven de overige bepalingen van kracht.
 • Geschillen ter zake de betaling van enige uit de behandeling voortvloeiende vergoeding, zullen worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het arbitragereglement van de Stichting Arbitrage Rechtspraak Nederland, tenzij u binnen een maand na inroeping van dit beding schriftelijk aangeeft te kiezen voor behandeling door de volgens de wet bevoegde rechter, in welk geval die rechter bij uitsluiting bevoegd zal zijn. Het arbitragereglement kan bij ons worden opgevraagd en is gepubliceerd op de website www.arbitragerechtspraak.nl
 • Zolang het geschil niet aanhangig is gemaakt bij de Stichting Arbitrage Rechtspraak Nederland staat het ieder der partijen vrij zich te wenden tot de burgerlijke rechter.