Facturen

De tandarts zet zich in voor goede zorg bij de behandeling van uw gebit. Daarbij geven wij garantie op door ons geplaatste tandtechniek (waaronder kronen).

De kosten

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen tijdens een behandeling. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code aangevuld en de datum waarop de behandeling is uitgevoerd. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat is vastgesteld door de overheid. Deze tarieven vindt u hieronder met daarbij een uitleg over de betekenis van de codes.

Bekijk tarieven 

Betalingswijzen

Onze declaraties gaan via het bedrijf Infomedics. Zij zorgen ervoor dat uw rekening eerst bij de zorgverzekeraar wordt ingediend. Als blijkt dat uw zorgverzekering de behandeling niet (volledig) vergoed, krijgt u van Infomedics een factuur. Betalingen dienen dus aan Infomedics te worden gedaan en niet aan de praktijk.

Neem contact op met Infomedics voor de betalingsvoorwaarden en over de mogelijkheden met betrekking tot betalen in termijnen. Bij vragen over de factuur belt u met met de klantenservice van Infomedics. Zij zijn te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur - 17.00 uur op  036 - 20 31 900 (lokaal tarief).

Online betalen

Het is ook mogelijk om online te betalen. U kunt dan een account aanmaken op de website van Infomedics.  Als u inlogt op uw rekeningenportaal, heeft u alle rekeningen netjes op een rij en kunt u direct online betalen. Bij het inloggen op uw account wordt er gevraagd om een code in te vullen die wij via SMS aan uw mobiele telefoon sturen. Dat heet tweestapsverificatie en zorgt ervoor dat niemand anders dan uzelf uw privacygevoelige gegevens kan zien.

Hebt u vragen?
Voor vragen gaat u het best eerst naar de website van Infomedics. U kunt daar eenvoudig checken of uw rekening aan Infomedics al is betaald. En verder is de kans groot dat uw vraag tussen de veelgestelde vragen staat. Ook een betalingsregeling kunt u eenvoudig via de veelgestelde vragen op deze website aanvragen.

Website Infomedics

 

Betalingsvoorwaarden Infomedics B.V.

Het versturen en innen van rekeningen is hun vak. Zij nemen ons dat werk uit handen. Zo hebben wij meer tijd voor onze zorgverlening, meer tijd voor ú. Infomedics B.V. stuurt u de nota met acceptgiro en zij incasseren het geld namens ons. De betalingsvoorwaarden vindt u hieronder. Ze staan ook aan de achterkant van iedere nota. U betaalt de nota aan Infomedics B.V.

Als u voor tandheelkunde (en orthodontie) verzekerd bent, stuurt u de nota na betaling door aan uw verzekeraar om het te vergoeden deel terug te krijgen. Het kan zijn dat Infomedics B.V. met uw verzekeraar afspraken heeft kunnen maken over het splitsen van het bedrag, zodat u alleen voor het deel dat u zelf moet betalen een rekening ontvangt. Infomedics B.V. rekent dan af met u én met uw verzekeraar. Heeft u vragen over de nota? Bel tijdens kantooruren met de Infomedics B.V. patiëntenservice, telefoon 036 - 20 31 900 (lokaal tarief)

Betalingsvoorwaarden Infomedics B.V.

  • Uw tandarts of orthodontist hanteren de algemene voorwaarden van Infomedics B.V.: de betalingstermijn is maximaal 30 dagen.
  • Het bedrag van de nota maakt u over op de rekening van Infomedics B.V.
  • Als Infomedics B.V. de betaling niet binnen 30 dagen heeft ontvangen, is de patient de wettelijke rente verschuldigd op maandbasis of een gedeelte daarvan. Infomedics B.V. verstuurt vervolgens een eerste betalingsherinnering aan de patiënt waarop de verschuldigde rente is vermeld.
  • Indien de patiënt niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering heeft betaald, is Infomedics B.V. gerechtigd incassomaatregelen te treffen dan wel derden daarmee te belasten.
  • Indien Infomedics B.V. een tweede betalingsherinnering en eventuele daarop volgende aanmaningen stuurt, is Infomedics B.V. gerechtigd incassokosten in rekening te brengen.
  • Betaal daarom het factuurbedrag eerst aan Infomedics B.V. , voordat u de factuur voor (eventuele) vergoeding indient bij uw verzekeraar.
  • Alle buitengerechtelijke en/of gerechtelijke kosten die te maken hebben met de incasso van deze factuur komen te uwen laste.
  • Opmerkingen of klachten worden alleen in behandeling genomen indien deze binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk worden ingediend bij Infomedics B.V. Indien u aangaande deze factuur een nadere specificatie of toelichting wilt ontvangen, kunt u een verzoek hiertoe indienen tot uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Na deze termijn wordt de factuur als tussen partijen juist en vaststaand aangemerkt.